Zákaznická podpora

Umožňujeme rovněž technickou podporu při využívání našich produktů. Technická podpora je klíčová při časově kritických procesech a to zejména při výrobě a skladových procesech. V případě technického problému (výpadku systému, chyby zařízení, …) je vhodné mít možnost řešit kritické situace a problémy v co nejkratším možném čase.

Forma technické podpory je čistě na domluvě se zákazníkem a je většinou typu SLA. Naše podpora je zejména poskytována prostřednictvím telefonických hovorů (velmi kritické situace) či textově skrze vybrané služby.

Cílem poskytování helpdesku je co nejrychlejší a nejefektivnější poskytnutí technické podpory.

Pro urgentní požadavky jsme k dispozici telefonicky, abychom okamžitě reagovali a vyřešili zákazníkovy potřeby. Pro ostatní požadavky využíváme efektivní ticketovací systém, zejména Redmine. Zákazník jednoduše zadá svůj požadavek do systému a my se ho co nejrychleji ujímáme a začínáme s jeho řešením.

Na základě dohody umožňujeme zákaznickou a technickou podporu i pro produkty jiných zákazníků.

Dohodnutí technické podpory

Pracovní hodiny technické podpory

Na základě dohody se zákazníkem dohodneme časový rámec, ve kterém je náš technik připraven pro řešení kritických problémů.

Komunikační platforma

Pro komunikaci s vyšší prioritou využíváme telefonní služby. Pro požadavky s nižší prioritou (neblokující) využíváme ticketovací systém Redmine. Nicméně, jsme otevřeni individuální dohodě a můžeme zvážit jiné možnosti komunikace.

Forma technické podpory

Při domluvě technické podpory si společně se zákazníkem vymezíme rozsah, formu a případnou cenu podpory.