Implementace HW řešení

Kromě vlastního hardware jsme samozřejmě schopni integrovat do koncového řešení i zařízení cizí, pokud je to technicky možné.

Systém pro monitorování svozu odpadu

Systém je určen pro monitorování pohybu popelářských vozů, přednastavování tras vývozů, kontrola zaplacení poplatků za odvoz odpadů a kontrola černého svozu.

Hardware: Řídící jednotka (HUB) + UHF čtečka RFID od společnosti (Harting, případně jiné) + naše senzory vzdálenosti + 5″ terminál s Linuxem (případně jiné), vše spojeno pomocí ethernetu a komunikující se serverem pomocí GPRS.
Software: Vše je pozorovatelné v kabině řidiče na připevněném terminálu – aktuální úkolu, chyby, potvrzování atd. V desktopové variantě aplikace lze rovněž pozorovat aktuální stavy svozů v reálném čase, prohlížet historická data uložená v databázi a mnohé další.

Vyhodnocování signálů CAN sběrnice

Zařízení neinvazivně napojené na CAN sběrnici s následným vyhodnocením potřebných údajů na terminálu.

Montáž byla prováděna na vysokozdvižné vozíky (VZV) za úkolem získání potřebných informací z CAN sběrnice pro účely systému WMS.

Je rovněž možné získávat informace o stavu jiných částí zařízení (sešlápnutí brzdy, signály z kamer montovaných na VZV, signál stavu dveří, …).

Navigace pomocí RTLS, BTLE

Rovněž implementujeme různá HW a SW řešení pro lokalizaci objektů v rámci výrobní haly či skladu. Umíme monitorovat vybavení či personál v reálném čase nebo získat polohu manipulační techniky za pomocí BT majáků a trilaterace. Rovněž umíme předat upozornění v případě blížení se manipulační techniky nebo osob do zakázaných zón.