Vývoj software

Vývoj software tak, aby uživatel byl vždy maximálně spokojen, je naše priorita. Takže vyvíjíme zákaznický software agilně. Proces začíná analýzou (rozhovorem s odběratelem, rádi se bavíme i se skutečným cílovým uživatelem) a nekončí předáním do testovacího provozu, ale teprve až je zákazník spokojen.

Mezi naše produkty patří:

  • Restaurační systém StarGurmán (Windows)
  • Software pro potisk plastových karet CardPress (Windows) – tisk zákaznických/zaměstnaneckých karet, řešení pro zdravotní pojišťovny, potisk a registrace ISIC karet
  • Systém pro řízení a kontrolu flotily vysokozdvižných vozíků (Webová aplikace)
  • Software pro řízení navigace poloautomatických vozíků (Windows)
  • Aplikace pro sběr dat při svozu odpadů (Web, Linux)
  • Aplikace do našich HW zařízení (Linux)
  • Prodejní software pro MO/VO (Android)
  • Inventarizační software (Android)
  • Systémy pro řízení skladových procesů (Web)
  • A další …