Vývoj software

Vývoj software tak, aby uživatel byl vždy maximálně spokojen, je naše priorita. Takže vyvíjíme zákaznický software agilně. Proces začíná analýzou (rozhovorem s odběratelem, rádi se bavíme i se skutečným cílovým uživatelem) a nekončí předáním do testovacího provozu, ale teprve až je zákazník spokojen.

Naše nejnovější aplikace vyvíjíme ve formátu webové aplikace s databázovým systémem běžícím na lokálním nebo externím serveru. Tyto aplikace jsou zejména typu vizualizace řízení různých procesů či přehled skladových a výrobních přesunů hmot. Dále také mimo jiné vyvíjíme mobilní a terminálové aplikace běžící na operačním systému Android či Linux.

Mezi naše produkty patří:

 • Systémy pro řízení skladových procesů (Web)
 • Systém pro řízení a kontrolu flotily vysokozdvižných vozíků (Webová aplikace)
 • Software pro řízení navigace poloautomatických vozíků (Windows)
 • Aplikace pro sběr dat při svozu odpadů (Web, Linux)
 • Aplikace do našich HW zařízení (Linux, Android)
 • Prodejní software pro MO/VO (Android)
 • Inventarizační software (Android)
 • Software pro potisk plastových karet CardPress (Windows) – tisk zákaznických/zaměstnaneckých karet, řešení pro zdravotní pojišťovny, potisk a registrace ISIC karet
 • Restaurační systém StarGurmán (Windows)
 • A další …

Systémy pro řízení skladu a skladových procesů

Na základě požadavků zákazníka navrhujeme a vyvíjíme nejrůznější systémy, aplikace a platformy pro dílčí i komplexní úlohy. Náš tým softwarových expertů se postará o vývoj od konceptu přes funkční prototyp až po bezpečný, robustní a moderní systém či aplikaci.

Kompletní/částečné řízení skladu (WMS)

Řízení skladu je komplexní úloha, která vyžaduje velké časové nasazení zaměstnanců a může být kritická v případě potřeby výrazně efektivnějšího provozu v rámci skladu či průmyslové haly. Přechod z papírově řízeného prostředí na digitálně poloautomatizované či automatizovaní procesy řízené digitálními technologiemi není vždy snadný.

Poskytujeme vývoj softwaru, systému WMS, pro přechod na digitální a moderní systém, jenž mnohonásobně zefektivní a zpřehlední skladové procesy a kontrolu nad průmyslovým prostředím. Systém WMS může vést k částečně nebo i kompletně automatizovanému skladu.

Příklady částí systému

Evidence skladových zásob
Manufacturing Integration & Intelligence
(MII)

Evidence přípravy dílčích a finálních produktů
Přehled stavu mezivýrobků a finálních výrobků v celé výrobní hale
Založeno na databázovém systému a uživatelském prostředí

Řízení přepravy výrobků
Mezi výrobními linkami
Od výrobní finální linky na skladové lokace

Řízení skladové techniky
AGV, VZV, …

Alertový systém
Např.: zpoždění expedice, výroby, …

Management prázdných obalů
Závoz prázdných obalů na nastavené lokace ve výrobní hale

Plánování výroby
Monitor výrobní linky, vyhodnocení výroby plánu

Sledování výkonnostních údajů
Key Performance Indicator (KPI)

Checklist a řízení lidských zdrojů
Kontrola nad předáním manipulační techniky

eKanban

Hlavní funkční myšlenka systému eKanban je řízení zásobování výroby na základě ukazatelů (např. spotřeba materiálu na výrobních linkách).

Na základě ukazatelů se pak vyvolají přednastavené akce/události nastavené výrobním inženýrem.

 • na základě sledování spotřeby materiálu automatické objednání materiálu na pickingu (sklad s jednotlivými díly potřebných pro výrobu finálního výrobku
 • průběžné zásobování výrobních linek na základě spotřeby (budoucí spotřeby) zjištěné z DMC a BOMu
  • DMC = webová stránka (~API), z které lze průběžně vyčíst, jaké části byly na semi-finálních výrobních linkách
  • BOM = sezam potřebného materiálu k složení výsledného produktu

Funkce evidence materiálového skladu zajišťuje:

 • dopňování materiálu
 • dopňování picking zóny
 • řízení příjmu (evidence) materiálu

V nejčastějším případě integrujeme do WMS jako část systému, lze ale i provést vývoj jako samostatnou webovou aplikaci.

Risk hunting

Jedná se o další možnou část WMS, která má za úkol upozornit na nebezpečné situace. Zaměstnanci mají možnost upozornit prostřednictvím terminálu na nebezpečné situace v rámci průmyslového prostředí.

Řízení navigace poloautomatických a automatických vozíků

Umíme také vyvinout a systém pro řízení navigace poloautomatických vozíků na základě požadovaných procesů v průmyslovém prostředí. Při této aplikaci spolupracujeme se zákazníkem a případně i s dodavatelem manipulační techniky.

Pro systémy řízení poloautomatických a automatických vozíků vyvíjíme i webové aplikace pro zjištění polohy vozíků, popř. obecně manipulační techniky v průmyslovém prostředí. Více o lokalizaci zde.

Plně zákaznické aplikace

Tým našich programátorů má velmi pestrý záběr programovacích schopností. Naši programátoři navrhnou koncept aplikace dle funkční specifikace od zákazníka a po schválení konceptu začne postupný vývoj aplikace. Poskytujeme rovněž poradenství ke konceptu aplikace. Naše portfolio programátorských služeb je následující:

Webové aplikace
Primárně se zaměřujeme na moderní aplikace ve webovém prostředí

Databázové systémy
Náš tým vývojářů navrhne a implementuje kompletní databázové systémy

Mobilní aplikace
Android, popř. iOS

Desktopové aplikace
Windows, Linux

Multiplatformní aplikace
Aplikace s podporou webové aplikace a zároveň funkční pro mobilní zařízení

Firmware
Jednoúčelové programy pro řízení libovolného HW vybavení

Umožňujeme kompletní vývoj produktu včetně SW a HW vybavení na základě funkční specifikace.

Softvare pro libovný hardware může být firmware zařízení (PIC, ESP, …), ovladače zařízení, ale i kompletní zobrazovací rozhraní (LED indikace, dotykový displej, …) s moderním a přehledným grafickým rozhraním (GUI) na základě technických možností zařízení.

Poskytujeme komplexní služby týkající se hardwarového vybavení. Dodáváme nejenom vlastní hardwarová zařízení, která navrhujeme a vyrábíme přímo dle požadavků zákazníka a technické specifikace, ale také externí zobrazovací zařízení od různých firem (terminály, tiskárny, čtečky, …), případně SoC zařízení pro různé části projektů. Na těchto zařízeních provozujeme naše vlastní aplikace.

Tvorba API

Funkční API umožní propojit Vaše aplikace s jinými systémy, což umožní přenos dat, získání informací, provádění akcí a další interakce dle potřeb. Zákaznický návrh API je důležitým krokem v procesu vývoje a integrace softwarových řešení.

Na základě zákazníkovi funkční specifikace navrhneme a naprogramujeme API rozhraní (application programming interface), sloužící jako sada definic a protokolů, které umožňují různým SW aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou. Jedná se tedy o implementaci integrace různých SW systémů.

Flexibilita

Efektivita

Rozšiřitelnost SW řešení

Prodejní SW

Naše portfolio rovněž disponuje speciální aplikací pro podporu prodeje materiálu či výrobků, kdy prodejce objíždí zákazníky (prodejny, koncové zákazníky, …) a přímo zboží prodává. V aplikaci v mobilním terminálovém prostředí prodejce rovnou na místě eviduje prodané zboží. Po potvrzení se vše ukládá do vzdáleného databázového systému.

Lokalizace manipulační techniky (RTLS)

Na základě našich zkušeností s vývojem aplikace pro vizualizace lokalizace manipulační techniky v real-time prostředí (RTLS) poskytujeme vývoj SW pro kompletní přehled manipulační techniky, skladových obalů (prázdné palety, palety se skladovými semi-finálními výrobky i výslednými produkty), případně jiných objektů. Dalé lze monitorování provádět pro lokalizaci externích vozidel (dopravců) při příjmu a expedici produktů.

Rovněž máme zkušenosti se systémem bezpečností kontroly manipulační techniky v bezprostředním okolí. Pomocí Bluetooth majáků umíme detekovat narušení okraje bezpečnostní zóny a vyvolat tak zákaznicky definované upozornění.

Dle potřeb zákazníka zvolíme vlastní HW řešení, případně řešení od partnerských firem.

Samostatná prezentace je zde.

Navrhneme

Naprogramujeme

Vyrobíme

Implementujeme


Příklady aplikací

Pro více informací a v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.