Integrace

V praxi velmi často dochází k situacím, kdy se využívá více systémů či zařízení od různých výrobců. Řada výrobců vyvíjí své aplikace a zařízení avšak již neprovádějí přímé propojení mezi jednotlivými systémy. Proto umožňujeme tzv. integraci a to obecně všeho, co nám výrobci a technické možnosti dovolí.


Propojení systémů
Propojíme systémy od různých výrobců na základě dostupných API. Např. WMS a ERP nebo WMS a SAP.

Propojení našeho systému s cizími
Umožňujeme integraci cizích systémů či části systémů s našimi produkty.

Vývoj ovladačů pro podporu HW a SW
Navrhneme a vyvineme ovladače mezi HW zařízením a danou aplikací.

Návrh a implementace API rozhraní mezi dvěma systémy
Vytvoříme rozhraní, které umožní danou integraci.

Integrace dodatečných funkcí
Dodatečná integrace různých HW prvků pro aditivní funkce zařízení (např. převodníky logiky pro kontrolu stavu brzdy terminálem a logiky vysokozdvižných vozíků).

Náhrada stávajícího systému jiným
Nahradíme zastaralé či nevyhovující systémy.