Industrial CAN Interface

Zařízení určené pro detekování a řízení signálů v průmyslových vozících. Základem je čtení signálů z CAN sběrnice a detekce signálů mimo sběrnici pomocí galvanicky oddělených vstupů od řídící části zařízení.