Cesta k digitálnímu skladu?
Potenciál se získá až s kvalitní síťovou infrastrukturou

19.2.2024

Současný průmysl se stále více orientuje na digitalizaci a automatizaci, což zahrnuje i moderní skladové systémy. Abychom zajistili plné využití potenciálu těchto systémů, je kriticky důležité disponovat spolehlivou a výkonnou síťovou infrastrukturou. Moderní sklady a výrobní prostory vyžadují efektivní síťovou infrastrukturu pro úspěšné provádění operací. Naše služby v oblasti návrhu a implementace sítí jsou navrženy tak, aby uspokojily potřeby středních a velkých firem, zejména těch zaměřených na logistiku, skladové procesy a průmyslovou výrobu.

V dnešním průmyslovém prostředí je maximální efektivita a spolehlivost klíčem k úspěchu. Zejména u moderních skladových systémů, jako je náš PaSCom WMS, je nezbytná kvalitní síťová infrastruktura. Zabýváme se proto v nově budovaných skladových a výrobních prostorách komplexním řešení sítě a bezproblémovým během a integrací skladových systémů.

Naše postupy

Naše metody pro návrh síťových řešení jsou založeny na důkladné analýze průmyslových prostorů. Abychom vytvořili optimální návrh síťové infrastruktury, nejprve provádíme osobní návštěvu místa realizace. Během této návštěvy pečlivě zkoumáme každý detail, včetně rozkladu kabelů, umístění síťových prvků a vhodného místa pro centrální rozvodnu, tj. serverovnu.

Na základě této komplexní analýzy vytváříme projekt pro výstavbu Vaší počítačové sítě. Tento projekt obsahuje detailní plány, popř. simulace, které zahrnují optimální rozmístění všech síťových prvků a segmentů.

 

Společně se zákazníkem pečlivě dolaďujeme každý detail komplexního řešení prostřednictvím online schůzek.

Po celkovém schválení projektu umožňujeme dodání a částečnou či kompletní realizaci včetně instalace a montáže strukturované kabeláže.

Rovněž tak umožňujeme pravidelné monitorování stavu realizované infrastruktury a řešení  problémových událostí.

Naše služby

Na základě našich zkušeností jsme schopni navrhnout danou část již existující sítě, či starou síť nahradit novými modernizovanými systémy (remodernizace).  Rovněž tak v případě nových průmyslových prostor bez žádné síťové infrastruktury jsme schopni vytvořit projekt jako komplexní řešení, tj. od zajištění hlavního připojení, přes návrh hlavního serveru, až po návrh tras pro vedení kabelů k jednotlivým koncovým bodům.

Jak je dobrým zvykem při návrhu sítě, je samozřejmostí modulárnost a rozšiřitelnost celé sítě v případě budoucího rozvoje průmyslových prostorů.

Po vytvoření a schválení projektu umožňujeme částečnou nebo kompletní instalaci strukturované kabeláže pro připojení jednotlivých aktivních prvků. Z důvodu průmyslového řešení musí mít instalace a samotné prvky schopnost odolávat vnějšímu průmyslovému prostředí (odolnost z hlediska EMC, UV záření, ochrana IP a robustnost).

Zajistíme proto montážní práce včetně příprav kanálků, rozvodů elektrické sítě a dalších dílčích prací.

Námi realizované sítě jsou složeny zejména z průmyslových metalických ethernetových kabelů s vyšší odolností proti rušení.

Zajišťujeme rovněž záložní spoje či trasy v případě výpadku hlavních spojů mezi např. kancelářskou budovou a skladem. Tato záložní trasa může být realizována strukturovanou kabeláží či bezdrátovým spojení (point-to-point).

Navrhneme, dodáme a instalujeme přístupové body pro široké pokrytí WiFi signálem (Access Points), síťové zásuvky, switche a samotný server. Správná kombinace jednotlivých prvků vede k bezproblémovému směrování dat a stabilnímu připojení k internetu zajišťující efektivní a spolehlivou síťovou infrastrukturu.

Samotný server, jakožto hlavní obslužný prvek, přivezeme již přednastavený včetně instalace operačního systému a nutných obslužných služeb. Na místě poté budeme řešit konfigurační záležitosti při oživování samotné sítě.

Zajistíme kompletní zapojení hlavního serveru včetně správného osazení, zapojení a konfigurace aktivních prvků. Rovněž tak zajistíme zálohování jednotlivých kritických částí proti krátkým výpadkům a nestabilitám elektrické sítě.

Zajistíme vytvoření VPN připojení mezi jednotlivými pobočkami Vaší firmy, případně možnost připojení k systémům vzdáleně skrze bezpečné připojení pro spolehlivou výměnu dat.

Po realizaci umožňujeme poskytovat služby vztažené ke správě již existujících nebo námi realizovaných síťových infrastruktur. Rovněž tak zajišťujeme servisní služby v případě problémů se zařízeními či větších výpadků.

Základem každé síťové infrastruktury je její bezpečnost, proto zajistíme různými mechanismy bezpečnost sítě proti neoprávněným přístupům zevnitř či vně lokální sítě.

Vybavení

Jsme spolehlivým partnerem v případě realizace kompletní síťové infrastruktury. Zajistíme dodání jak pasivních i aktivních komponent. Jednoduše vše, co bude pro danou infrastrukturu potřebné.

V případě kombinace našich služeb se skladovými systémy samozřejmě zajistíme i vhodná zařízení.

Časová náročnost

Rozumným okamžikem pro nákup materiálu a samotnou instalaci je schválení projektu. Proto je naší snahou v případě kombinace našich služeb vývoje skladových systémů a řízení procesů zkombinovat návrh sítě tak, aby v rozumném čase bylo možné systémy provozovat v reálném testovacím prostředí.

Zabezpečovací systémy

Naše portfolio rovněž umožňuje návrh a realizaci zabezpečovacích systému, více se lze dozvědět na odkazu níže.

Co závěrem?

Naše služby jsou navrženy tak, aby zaručily, že veškeré aplikace a technologie v nových skladových a výrobních prostorách budou plně integrovány a efektivně fungovat. S naším přístupem budete mít jistotu, že váš sklad bude využíván s maximální kapacitou během běžných provozních procesů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo navštivte naší stránku zabývající se návrhem síťové infrastruktury.